UNION GALVANIZER

We are one of the leading hot dip galvanizes in Thailand.

ประวัติบริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการให้บริการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing: HDG) เป็นเวลามากกว่า 40 ปี และเป็นอันดับหนึ่งในผู้ให้บริการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีประสบการณ์สูงสุดในประเทศไทย บริษัทได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2522 โดยคณะผู้ก่อตั้งเห็นถึงศักยภาพของการให้บริการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ปี พ.ศ. 2535

เป็นปีสำคัญเมื่อบริษัทเปิดโรงงานเพิ่มเติมในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอ่างชุบยาว 7 เมตร ซึ่งสามารถผลิตมากกว่า 3000 ตันต่อเดือน
ปี พ.ศ. 2543

โรงงานที่ สามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ถูกปรับปรุงให้เป็น จุดกระจายสินค้าเพื่อให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอสามพรานและรอบเคียง โดยมีเที่ยวรถส่งสินค้ามายังฉะเชิงเทราทุกวัน
ปี พ.ศ. 2562

บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย มีการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ที่มีเทคโนโลยีจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการผลิตได้กว่า 8000 ตันต่อเดือน ด้วยอ่างชุบขนาดยาว 13.0 เมตร, กว้าง 1.8 เมตร, ลึก 3.3 เมตร รวมถึงพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ด้านการตลาด และการจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป

นโยบายคุณภาพ

“เราคือผู้ให้บริการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่ส่งมอบงานคุณภาพ เป็นไปตามกำหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการนำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำด้านการป้องกันการกัดกร่อนโลหะ ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การบริการและโซลูชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและผู้บริโภคภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ให้บริการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีคุณภาพที่สุดในเอเชีย
2. ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรในทุกมิติเพื่อให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์หลัก
6. รักษาสิ่งแวะล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

CHR activities