บริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ จำกัด


S = Sincerely

มีความจริงใจ ซื่อตรง

S = Sincerely

มีความจริงใจ ซื่อตรง

S = Sincerely

มีความจริงใจ ซื่อตรง

“จริงใจ ซื่อตรง ยึดมั่นในคุณธรรม บริการด้วยความใส่ใจ”
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมที่มีคุณภาพ และการบริการที่เหนือความคาดหมาย

การอบรมพนักงาน

เราสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงาน

การอบรมพนักงาน

เราสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงาน

การอบรมพนักงาน

เราสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงาน

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ +66(0)3884-6064 หรือส่งอีเมล์มาที่ info@uniongalvanizer.com

PositionVacancyApplyJob Detail