บริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ จำกัด

โรงงาน 1

ที่อยู่

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000


Tel./Fax

038-845-846, 038-846-064 ถึง 7


Website

www.uniongalv.com


โรงงาน 2

ที่อยู่

เลขที่ 9/7 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000


Tel./Fax

038-845-846, 038-846-064 ถึง 7


Website

www.uniongalv.com