Project Description

โครงการ GPX

STP&I PCL :GPX PROJECT 24,000 MT. โครงการก๊าซปิโตรเลียมเหลว Golden Pass (LPG) เป็นโครงการก่อสร้างโรงงานแอลพีจีที่ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โครงการนี้เป็นการร่วมทุนระหว่าง Qatar Petroleum, ExxonMobil และ ConocoPhillips ซึ่งจะผลิต LPG เพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนใช้ในโครงการ LPG ของ Golden Pass เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของโครงสร้างเหล็กในสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งอาจส่งผลให้ค่า pH สูงกว่ามาตรฐาน การใช้การเคลือบ anti-corrosion โดยใช้การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการป้องกันการกัดกร่อนและสนิมในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งต้องการความแข็งแรงและความทนทานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย โครงการ Golden Pass LPG ใช้บริการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนจากเครื่องชุบสังกะสีแบบยูเนี่ยนในการป้องกันการกัดกร่อนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง – และป้องกันความเสียหายระยะยาวต่อโครงสร้าง